KRYŠTOF

Naši lektoři

Lektoři anglické školky Kryštof

KLC i KRYŠTOF zaměstnává nadšené a obětavé lektory, kteří dobře rozumí individuálním potřebám jednotlivých klientů, uvědomují si důležitost spolupráce s rodinami našich dětí a podporují kulturní rozmanitosti. I ostatní náš personál se zaměřuje na budování silného partnerství s rodinami nejen našich nejmenších.

KLC i KRYŠTOF podporuje profesní rozvoj svých lektorů, a to nejen formou diskusních fór a odborných seminářů pořádanými různými odborníky z oblasti jazykové výuky a předškolní výchovy a vzdělávání.

Naši lektoři dosáhli bakalářských titulů v různých humanitních oborech, jsou nositeli certifikátu TOEFL v oboru vyučování angličtiny jako cizího jazyka nebo jemu podobných. Všechny naše aktivity v této oblasti směřují k dosažení co nejvyšší úrovně vzdělání všech klientů účastnících se našich programů při zachování atraktivity formy výuky.

Naši lektoři v programech KRYŠTOF ANGLICKÁ ŠKOLKA a KRYŠTOF CLUB JUNIOR jsou dále školeni v první pomoci s cílem zajistit bezpečnost každého dítěte. Ta je pro nás prioritou.

Zaměstnáváme české lektory i lektory z různých anglicky a německy mluvících zemí. Důraz klademe nejen na již výše zmíněné vzdělání a ochotu pracovat na dalším profesním růstu, ale i předchozí zkušenosti.

Marielle

Filipíny
Marielle
Anglická školka Kryštof

Maria

Filipíny
Maria
Anglická školka Kryštof

Christelle

Jihoafrická republika
Christelle
Anglická školka Kryštof
KLC pro dospělé

Leslie

Kanada
Leslie
Anglická školka Kryštof
Kryštof Club Junior

Jan

Austrálie
Jan
Anglická školka Kryštof
Kryštof Club Junior

Reese

Filipíny
Reese
Anglická školka Kryštof
Kryštof Club Junior

Hanna

Švédsko
Hanna
Anglická školka Kryštof
Kryštof Club Junior

Andrés

Kostarika
Andrés
Anglická školka Kryštof
Kryštof Club Junior
KLC pro dospělé

Hannah

USA
Hannah
Anglická školka Kryštof
Kryštof Club Junior
KLC pro dospělé

Eva

Německo
Eva
Kryštof Club Junior
KLC pro dospělé

Kim

USA
Kim
Kryštof Club Junior
KLC pro dospělé

Petra

Slovensko
Petra
Kryštof Club Junior
KLC pro dospělé

Vojtěch

Česká republika
Vojtěch
Kryštof Club Junior
KLC pro dospělé

Michael

Německo
Michael
Kryštof Club Junior

Lucie

Česká republika
Lucie
KLC pro dospělé

Helena

Česká republika
Helena
KLC pro dospělé

Veronika

Česká republika
Veronika
KLC pro dospělé