fbpx
+420 604 204 889 info@klckrystof.cz

Naši lektoři

Spolupracujeme s nadšenými a obětavými lektory, kteří dobře rozumí individuálním potřebám svých jednotlivých klientů, uvědomují si důležitost spolupráce s rodinami našich dětí a podporují kulturní rozmanitosti. I ostatní náš personál se zaměřuje na budování silného partnerství s rodinami nejen našich nejmenších.

Podporujeme profesní rozvoj svých lektorů, a to nejen formou diskusních fór a odborných seminářů pořádanými různými odborníky z oblasti jazykové výuky a předškolní výchovy a vzdělávání. Všechny naše aktivity v této oblasti směřují k dosažení co nejvyšší úrovně vzdělání všech klientů účastnících se našich programů při zachování atraktivity formy výuky.

Naši lektoři dosáhli bakalářských titulů v různých humanitních oborech, jsou nositeli certifikátu TOEFL v oboru vyučování angličtiny jako cizího jazyka nebo jemu podobných.

Naši lektoři v programech KRYŠTOF ANGLICKÁ ŠKOLKA a KRYŠTOF CLUB JUNIOR jsou dále školeni v první pomoci s cílem zajistit bezpečnost každého dítěte. Ta je pro nás prioritou.

Zaměstnáváme české lektory i lektory z různých anglicky a německy mluvících zemí. Důraz klademe nejen na již výše zmíněné vzdělání a ochotu pracovat na dalším profesním růstu, ale i předchozí zkušenosti.

Daisy

Filipíny/Philippines

Yasmin

Brazílie/Brazil

Evarlyne

Keňa/Kenya

Bojana

Makedonie

Marielle

Filipíny

Daniel

Jihoafrická republika

Sarah

Jihoafrická republika

Veronika

Česko

Tjaša

Slovinsko

Helena

Česko

Blanka 

Česko

Oyarsa

Brazílie

Anglická školka Kryštof

Kryštof
Club Junior

 

KLC
pro dospělé