fbpx
+420 604 204 889 info@klckrystof.cz

Anglická školka Kryštof

EDUCATION FOR THE FUTURE

Pro ty nejdůležitější lidi světa jsou tu naši kvalifikovaní rodilí mluvčí, naše kurikulum s prvky MONTESSORI pedagogiky a malé skupinky dětí (max 6).

WHAT MAKES US SPEACIAL

Unikátní je naše nabídka zimních a jarních školek v přírodě. Lyžujeme, sáňkujeme, jezdíme na kole, běháme v lese. Sportujeme na našem hřišti, plaveme a bruslíme.

 WE WANT THE BEST FOR YOUR CHILD

Budova naší školky splňuje vysoké hygienické požadavky. Zdravé vnitřní mikroklima je zajištěno komfortním systémem filtrovaného větrání s rekuperací tepla.

ZÁKLADNÍ INFO
 • MULTIKULTURNÍ PROSTŘEDÍ
 • TRADICE PŘÍMĚSTSKÝCH A POBYTOVÝCH TÁBORŮ
 • DŮVĚRA A KVALITA PROVĚŘENÁ 21LETOU HISTORIÍ
 • POSKYTUJÍCÍ MOTIVUJÍCÍ, POZITIVNÍ A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ
 • POKRAČUJÍCÍ V OBJEVITELSKÝCH PLAVBÁCH KRYŠTOFA KOLUMBA
 • MAGIC SCHOOL A ŠANCE PRO VAŠE DÍTĚ – KVALITNÍ PŘÍPRAVA PRO BEZPROBLÉMOVÝ PŘECHOD NA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VČ. DVOJJAZYČNÝCH ČESKO-ANGLICKÝCH I MEZINÁRODNÍCH
 • GARANTUJÍCÍ NÁVAZNOU VÝUKU KRYŠTOF CLUB JUNIOR

PROČ ŠKOLKA KRYŠTOF?

Mateřský jazyk dětí, které přichází do školky, není důležitý a ani rozhodující. S lektory totiž již od samého začátku komunikují v angličtině. Naše velké děti komunikují výlučně anglicky i mezi sebou, a to v rámci výukových bloků, kde si samy toto pravidlo nastavily. Naše zkušenost nám říká, že se všechny děti v angličtině rychle zorientují a zapojí se do výuky i her.

Naše anglická školka usnadní dětem učení jazyka i v budoucnu, protože se jazyk stává pro děti přirozenou součástí jejich života. Ten se k nim v tomto věku dostává v přirozené podobě „bez učení“. V současné době je v naší kultuře znalost mateřského jazyka a angličtiny nutností. Považujeme proto za zásadní naše děti v tomto smyslu na budoucnost připravit. Děti, které vyrůstají se dvěma jazyky, navíc vykazují i vyšší schopnost samostatného rozhodování i sociální inteligence.

Období, po které dítě k nám do školky dochází, je čas, kdy je dítě od přírody naprogramováno k učení jazyků. Toto období začíná narozením a končí kolem šestého roku věku. Dítě snadno „nasává“ svou mateřštinu ale stejně tak i další jazyky. Pro dítě je to snadné a současně, jak výše řečeno, i velmi užitečné. Moderní poznatky neurologie ukazují, že učení se další řeči vytvoří množství spojení v mozku, které celkově posílí intelektuální kapacitu dítěte.

S rodiči našich dětí aktivně komunikujeme, komunikace je partnerská a oboustranná. Rodiče mají informace o tom, co a kdy se ve školce děje. Dále mohou využít i osobních konzultací. Rodiče ale i prarodiče zveme do školky, aby se aktivně zúčastnili společné práce s dětmi. Též pro ně pořádáme semináře na téma výchovy a vzdělávání. Naše školka je i proto hrdým nositelem certifikátu „Rodiče vítáni“.

Pospěšte si, napínáme plachty! Právě vyplouváme!

Lokality

PŘIHLÁŠKA ŠKOLKA 23-24

 

Učební plán

KRYŠTOF ANGLICKÁ ŠKOLKA je určená dětem všech národností i bez předchozí znalosti angličtiny od 2,5 do 7 let. KRYŠTOF poskytuje jedinečný program pro malé skupinky dětí (max. 6) vedený anglickými rodilými mluvčími případně zahraničními lektory s vysokou úrovní angličtiny odpovídající rodilému mluvčímu.

Program je založený na stejném principu, jako je učení se mateřskému jazyku, tudíž srozumitelný všem dětem bez rozdílu.

Angličtina s KRYŠTOFem je radostná, zábavná a hravá. Je motivující k dotazování a objevování i praktickému okamžitému používání. Zaměřujeme se na rozvoj jazykové gramotnosti, základů počítání i vědy. Důležitými činnostmi jsou hry, pohyb, písničky a říkanky. Kombinujeme britské osnovy Primary English Curriculum Framework (PEFC) s prvky MONTESSORI pedagogiky, projekt Začít spolu i další pedagogické směry. Nabyté vědomosti a dovednosti jsou základem pro přirozený a úspěšný přechod dítěte na základní školu, a to včetně škol dvojjazyčných česko-anglických nebo mezinárodních.

Věnujeme se těmto oblastem:

 • Personal, Social and Emotional Development
 • Communication, Language and Literacy
 • Knowledge and Understanding of the World
 • Math Development
 • Physical Development
 • Creative Development

Celý program KRYŠTOF je založen na principu měsíčních projektů (témat). Ve shodě s nimi vybíráme beletrii, písničky, říkanky i doprovodné aktivity včetně her.
Většinou je  projekt doprovázen výletem, návštěvou vzdělávacích institucích nebo naopak vítáme u nás divadelní soubory, hudebníky a další inspirující osobnosti, které pracují s našimi dětmi.

Našemu programu je přizpůsoben i výběr materiálů, se kterými děti pracují.

Práce dětí ukládáme do jejich portfolia, které tak dá na konci školního roku ucelený přehled o projektech i vývoji dítěte. Portfolia jsou na požádání rodičům k dispozici v průběhu školního roku. Další možností, jak se rodič může informovat o náplni jednotlivých projektů, je soubor 10 bulletinů, které jsou k dispozici v měsíčních intervalech. Rodič má tak možnost se nejen seznámit se slovní zásobou a písničkami, ale i metodickými postupy, cíli a tituly použité beletrie. Osobní konzultace s rodiči byly již zmíněny.

Možnosti docházky

MIN → BASIC = St-Pá (8-13 hodin)

MAX → FULL TIME = Po-Pá (8-17 hodin)

DNY ANGLICKÉ DOPOLEDNE ANGLICKÉ DOPOLEDNE PLUS CELODENNÍ                                                                       VČ. ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
ST – PÁ 8-13 hod 8-14:45 hod 8-17 hod
PO – ČT 8-13 hod 8-14:45 hod 8-17 hod
PO – PÁ 8-13 hod 8-14:45 hod 8-17 hod

Ranní příchod již od 7:30 a prodloužená docházka do 17:30 je předmětem zvláštní nabídky.

Kryštofův den a rok

Kryštofův den 

7:30 8:00

EARLY MORNING v Kryštofovi

8:00 – 9:00

HAPPY HOUR v Kryštofovi

9:00 – 12:15

ENGLISH MORNING*(svačina v cca 10 hod a pobyt na zahradě 11.15-12.15)
– Circle Time (přivítaní dětí, ranní rutina v podobě orientace v čase i v počasí, písničky, básničky a říkadla, krátké hry a aktivity spojené s pohybem)
– Small Group Skill Time (příběhy s knížkou, dramatické hry, rozvoj jemné i hrubé motoriky, MONTESSORI materiál)
– Small Group Activity Time (rozvoj jemné i hrubé motoriky, výtvarné činnosti, experimenty)
*) dle měsíčních témat

12:15 – 12:45

oběd

12:45 – 13:00

KONEC dopoledního programu,

rozloučení s dopoledními dětmi.

13:00 – 14:30

odpočinek

14:30 – 14:45

KONEC dopoledního programu PLUS,

rozloučení s dětmi, svačina

14:45 – 16:00

Fun ENGLISH AFTERNOON, nebo-li zájmový kroužek

MASTER CHEF (školka vaření), LET´S MOVE (plavání, bruslení, pohybové hry, tanečky), UNIVERSAL STUDIOS (návštěvy do světa filmu), MAD SCIENTIST (kroužek malých vědců) a další

16:00 – 17:00

HAPPY HOUR v Kryštofovi

17:00 – 17:30

PRODLOUŽENÁ DOCHÁZKA za příplatek

 

Organizace školního roku 2023-2024
4.9.2023 pondělí Zahájení školního roku
28.9.2023 čtvrtek Státní svátek
17.11.2023 pátek Státní svátek
21.12.2023 čtvrtek – 2.1.2024 úterý Vánoční prázdniny
29.3.-1.4.2024 pátek, pondělí Velikonoční svátky
1.5.2024 středa Státní svátek
8.5.2024 středa Státní svátek
28.6.2024 pátek Konec školního roku
8.-26.7.2024 Summer Camps/letní tábory
All inclusive

SOUROZENEC platí 90% původní výše školného (platí pouze při současné docházce obou, podmínkou je minimální docházka Po-Čt 8-13 hod u obou).

SOUROZENEC platí 70% původní výše školného (platí pouze při současném zahájení docházky obou, podmínkou je minimální docházka Po-Čt 8-13 hod u obou, slevu nelze uplatnit v případě, že jeden ze sourozenců již v minulých školních ročnících školku navštěvoval).

V ceně:

 • odpolední zájmové KROUŽKY ve školce 14.45-16.00
 • profesionální LYŽAŘSKÁ ŠKOLKA v rámci WINTER CAMPu                                                                   
 • CYKLISTICKÁ PRŮPRAVA v rámci SPRING CAMPu
 • pitný režim (čaj, voda, ovocné šťávy)
 • PORTFOLIO mapující růst dítěte opatřené lektorským komentářem
 • fotodokumentace
 • měsíční bulletin se slovní zásobou a písničkami
 • individuální konzultace s lektory
 • LOGOPEDICKÁ PREVENCE a následné doporučení k dalšímu postupu vč. odkazu na logopeda samotného
 • oslavy narozenin vč. malého dárku
 • MIKULÁŠSKÁ OSLAVA s divadelním představením a nadílkou
 • předškoláci absolvují speciální přípravu na školní docházku, tzv. MAGIC SCHOOL
 • testování školní zralosti pod hlavičkou programu ŠANCE PRO VAŠE DÍTĚ
 • DIPLOMA DAY slavnostní závěrečné rozloučení se školním rokem i budoucími školáky
 • veškerá vstupné (koncerty, divadla, ZOO, Botanická zahrada, Toulcův dvůr, Ekocentra atd…) vč.dopravy
 • garance účasti na SUMMER CAMPu (přímětské i pobytové tábory) s CENOVÝMI BENEFITY
 • garance návazné výuky pro školáky (KRYŠTOF CLUB JUNIOR)
 • pro absolventy v postupných ročnících CENOVÉ BENEFITY
PRAKTICKÉ INFO

ZÁPIS: děti jsou přijímány v případě volných kapacit i v průběhu školního roku. Rodičům zájemcům umožňujeme po vzájemné domluvě zúčastnit se aktivit ve školce „s dítětem na zkoušku“. Myslíme při tom na individuální potřeby dětí i rodičů a jsme schopni je nejen pro potřeby adaptace zohlednit.

BEZPEČNOST dětí patří mezi naše priority. S ohledem na ní jsou voleny i vybaveny prostory, ve kterých výuka probíhá. Stejně bezpečné prostředí poskytují i naše zahrada včetně zahradních herních prvků.

Další z priorit je úzká spolupráce a osobní kontakt s rodiči, toto je jedním z důvodu, proč nenabízíme hromadnou DOPRAVU (SVOZ dětí).

NÁŠ TÝM je stabilní, kvalifikovaný a zkušený, všichni prochází úvodním školením a jsou detailně seznámeni s naším kurikulem (PECF a MONTESSORI pedagogika).

SUNNY SUMMER CAMPs/LETNÍ TÁBORY – OTEVŘENÉ I PRO VEŘEJNOST probíhají v červenci. Pečlivě volený program je garantem smysluplně a zajímavě stráveného léta.

WINTER CAMP se koná v lednu a kombinuje lyžování a angličtinu.

SPRING CAMP se koná v květnu/červnu a kombinuje cyklistiku a angličtinu.

STRAVOVÁNÍ je formou dopolední a odpolední svačiny (sendviče, ovoce, zelenina, cereálie, jogurty, mléko) a oběda (polévka, hlavní jídlo, ovoce, zákusek). Námi nabízená strava je kvalitní a chutná, odpovídá zdravému životnímu stylu. Celodenně jsou k dispozici nápoje (čaje, džusy, ovocné šťávy, voda). Nezbytnou informací jsou pro nás případné potravinové alergie dětí. Vyjádření lékaře, příp. rodičů striktně dodržujeme! Řídíme se názory rodičů při skladbě jídelníčku.

PŘÍPRAVA PRO ZŠ

Příprava pro nenásilný přechod do základní školy je koncipována formou her, později též formou pracovních listů a realizována pod názvem MAGIC SCHOOL. Dětem se věnuje zkušený a kvalifikovaný pedagog. Dobře zvolený termín přípravy (vždy v dopoledních hodinách) a cílené zaměření (viz níže) je zárukou smysluplné přípravy.

MAGIC SCHOOL je zaměřena na tyto oblasti:

 • matematické představy (méně x více, třídění, určení množství, …)
 • prostorovou a časovou orientaci (umístění, časová posloupnost, …)
 • zrakové rozlišování (skládání obrázku, rozlišovací schopnosti, …)
 • sluchové vnímání (sluchová diferenciace, sluchová analýza, …)
 • paměť
 • řeč (nadřazené pojmy, antonyma, synonyma, …)
 • grafomotorika (kresba, kresba geometrických tvarů, nápodoba písma, …)

Magic_School_Ukázka


Ve velké míře je u předškoláků kladen důraz na rozhodování a na s rozhodnutím spojenou zodpovědnost, děti jsou tak vedeny k samostatnosti.

Jsme nositeli certifikátu ŠANCE PRO VAŠE DÍTĚ, který nás opravňuje k testování školní zralosti. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky – Přidaná hodnota společenství – „Investice do rozvoje vzdělávání“. Dle přání rodičů provádíme jedno testování na podzim, druhé pak v případě potřeby v jarních měsících. Výsledky tohoto testování jsou nejen jasnou informací o školní zralosti jednotlivých dětí, ale i dobrým vodítkem při dalším zkvalitňování naší předškolní přípravy. Dalším pozitivem projektu je i metodická příručka, která přípravu vhodně doplňuje. I tato příprava do školy obsahuje prvky MONTESSORI pedagogiky.

letní tábory

BEZSTAROSTNÉ LÉTO PRO RODIČE, RADOSTNÉ LÉTO PRO DĚTI.

POSTARÁME SE DOKONALE O VAŠE DĚTI.

Máme zkušenosti, vynikající lektory, fantastické nápady, propracovaný program do detailu, jsme zodpovědní profesionálové.

TERMÍNY DOCHÁZKOVÝCH TÁBORŮ – SKALKA  

KAŽDÝ DEN 8:00-16:00

 • 8. – 12. 7. 2024
 • 15. – 19. 7. 2024
 • 22. – 26. 7.2024

KONEČNÁ CENA: 1 (2 | 3) týdny 5.790 Kč (8.990,- Kč | 12.990 Kč) vč. DPH

*SOUROZENECKÉ (10%) A ABSOLVENSKÉ (5-10%) SLEVY

**V CENĚ JE VEŠKERÝ MATERIÁL, PITNÝ REŽIM A STRAVA 3x DENNĚ

*** SLEVY LZE UPLATNIT POUZE NA JEDEN TÝDEN A NELZE JE SČÍTAT

 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE vyplněním PŘIHLÁŠKY.

Ke stažení:

NABÍDKA

Anglická školka Kryštof

Kryštof
Club Junior

 

KLC
pro dospělé