fbpx
+420 604 204 889 info@klckrystof.cz

O nás

Činnost naší firmy byla zahájena v roce 1997 pod názvem Kolumbus Language Club (KLC) provozující soukromou jazykovou školu, která nabízela netradiční jazykovou výuku italštiny, angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince.

V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky KRYŠTOF, následovanou v roce 2003 pobočkou druhou.

Anglická školka Kryštof nabízí celodenní vysoce kvalitní péči pro děti ve věku 2,5 až 7 let v bezpečném a motivujícím prostředí vedeném rodilými mluvčími.

V roce 2001 se naše služby rozrostly o program Kryštof Club Junior, jazykovou výuku pro děti a mládež ve věku 6 až 18 let též pod vedením rodilých mluvčích. Od roku 2008 nabízíme v tomto programu i přípravu ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge ESOL:YLE, KEY, PET a FCE.

Od roku 2009 se datuje naše spolupráce s několika základními školami, ať už formou konverzačních kroužků nebo systematického vyučování metodou CLIL. I zde jsou naši rodilí mluvčí její zásadní součástí.

Program výuky angličtiny přiměřený věku dětí a kolektiv nadšených, obětavých a kvalifikovaných lektorů jsou zárukou vytvoření pozitivního vztahu k angličtině i učení.  

Naše programy vycházejí z jedinečnosti každého jedince – malého i velkého. Základem našeho vzdělávacího programu podloženého nejen dlouholetou zkušeností, ale i jazykovým vzděláním obou majitelů (absolutorium na katedře germanistiky Univerzity Karlovy) je pozitivní podpora klientů v jejich jedinečnosti, u dětských klientů pak také i vytvoření pevné vazby mezi rodinou a školkou, která tuto podporu ještě umocňuje.

Snažíme se poskytovat milé a zároveň interaktivní prostředí, které probouzí zvídavost, tvořivost, sociální a profesní růst a vede k samostatnosti v uvažování.

I u našich dospělých klientů je naší snahou podněcovat jejich fantazii a vracet se ke znalostem z jejich pohledu už dávno zapomenutým, jejichž rozšířením tak klient začíná jazyk skutečně využívat.

Při všech našich aktivitách dbáme na ochranu životního prostředí nejen důsledným tříděním odpadů, ale i šetřením energii a používáním recyklovaných i recyklovatelných materiálů.

Ivana Blahovcová

ŘEDITEL

info@klckrystof.cz
604 204 889

Anglická školka Kryštof

Kryštof
Club Junior

 

KLC
pro dospělé