fbpx

KRYŠTOF a CLIL v ZŠ Černošice

CLIL v ZŠ Černošice vysoce úspěšný!

CLIL, čili Content and Language Integrated Learning, označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace.

A doctor and a boy were fishing. The boy was the doctor’s son, but the doctor was not the boy’s father. Who was the doctor?

Zeptejte se našich dětí a oni vám odpoví, samozřejmě v angličtině. Pokud neznáte odpověď, neváhejte se na nás obrátit.

Ve školním roce 2015/2016 jsme ve spolupráci se ZŠ Černošice otevřeli pilotní třídu 1.ročníku, kde vyučujeme vybrané povinné předměty v anglickém jazyce (ukázka obsahu hodiny výtvarné výchovy pro 1.třídu). Tento typ integrované výuky si stanovuje dva základní cíle – obsahový a jazykový. Současná školní kurikula umožňují a podporují integraci vyučovacích předmětů a vzdělávacích oborů, což CLIL plně reflektuje. Kromě toho přináší jeho realizace i nové postupy, které zapojují žáka do vzdělávání mnohem intenzivněji. Příští školní rok bude naším pátým a výuka CLIL tak bude probíhat od 1. do 5. ročníku. Žáky 6. ročníku budou v rámci projektu vyučovat v hodinách angličtiny i nadále rodilí mluvčí.

Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI RODIČI DĚTÍ ZAPOJENÝCH v CLILu z února 2019 vybíráme:

  • Na otázku zda důvody, pro které si rodiče vybrali CLIL, splňují jejich očekávání, odpovědělo 94 % ano či spíše ano.
  • 86% rodičů by výuku CLIL doporučilo i vám a vašim dětem.

Pozitivního hodnocení se nám dostalo i v dalších aspektech. Rodičům za jejich pochvalná slova děkujeme.

Chcete-li se o projektu dozvědět více, navštivte web ZŠ Černošice www.zscernosice.cz , DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 11.3.2020 od 8 do 12 hodin nebo nás kontaktujte. Zápis do projektu probíhá v ZŠ Černošice 2.4.2020 od 14 do 19 hodin a je podmíněn zápisem do školy samotné.

UKÁZKA OBSAHU HODINY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO 1. TŘÍDU

 

Anglická školka Kryštof

Kryštof
Club Junior

 

KLC
pro dospělé